Bu paket, vücudunuzun genel sağlığı hakkında bilgi verir. Kan değerleriniz, kanser hastalığı riskiniz, bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı durumunuz gibi birçok tetkik bu pakette yapılır. Vücudu hakkında bilgi almak ve genel sağlığını kontrol ettirmek isteyen hastalarımız bu paketi düzenli aralıklarla yaptırabilirler.

  • Kanser Tarama Testleri
  • Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri
  • Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit Testleri
  • Kansızlık Taraması
  • Biyokimya ve Mikrobiyoloji Testleri
  • Böbrek Fonksiyon Testleri
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  • Hormon Analizi
  • Görüntüleme Tetkikleri yapılarak sonuçlar doktorlarımız tarafından yorumlanır.
Image