Bazı rahatsızlıklar belirti vermeksizin gelişir ve ilerlerler. Bu tip hastalıkları (örneğin kanser) ilk evresinde tanı koyulması tedavi şansını oldukça artırır ancak tespit edebilmek için düzenli aralıklarla check-up yaptırmak gerekir.

Check-up, özel bir hastalığa karşı paket olarak düzenlenmiş olabileceği gibi, genel check-up paketleri de bulunmaktadır. Bu seçim, tamamen sizin hedefinize bağlıdır, eğer bir hastalıktan şüphe duyuyorsanız, veya ailenizde bir hastalık geçmişi var ise öncelik olarak daha spesifik hedefli bir paket tercih etmeniz faydanıza olacaktır.

Check-Up İle Hangi Kontrolleri Yaptırabilirim?

Kolesterol Kontrolü: Kalp hastalığı için risk faktörlerini ortaya çıkarmak için total kolesterol, HDL ve LDL testlerinize ve kandaki yağ oranı için trigiliserid sonuçlarınıza bakılır.

Şeker Hastalığı Kontrolü: 3 aylık ortalama kan şekeri düzeyiniz hakkında bilgi sağlayan HbA1c testiniz ve şeker hastalığının ön tanısı için glukoz (açlık) testiniz yapılır.

Tiroit Hormonu Kontrolü: D vitamini, B12, potasyum ve kalsiyum testleriniz yapılır. Tiroit bezlerinin kontrolü için TSH, T4, T3 testleriniz yapılır.

Karaciğer ve Böbrek Kontrolü: Kreatinin ve üre tozu (BUN) testlerinize bakılır. Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına ilişkin ALT SGPT, AST SGOT ve bilirubin kan testiniz yapılır.

Kan Hastalıkları Kontrolü: 24 parametrede kan hastalıkları başta olmak üzere tam kan sayımınıza bakılır.

Genel Enfeksiyon Kontrolü: CRP ve idrar tahlili ile bakılır. Sarılık hastalığının ön tanısı için Hepatit Bs antijeni (HBsAg) ve Anti HBs testinize bakılır.

Kalp Sağlığı Kontrolü: EKG işlemi yapılır ve kalbinizin genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Akciğer Sağlığı Kontrolü: Tek yönlü akciğer grafisi ile göğüs hastalıklarında bir ön tanı koyulur. Bu sayede akciğer kanseri, bronşlardaki sorunlar veya doluluk halleri gibi rahatsızlıklarınızdan haberdar olursunuz.

İşitme Kontrolü: Odyometri testi ile olası işitme kaybı durumlarını erkenden tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilir.

Göz Sağlığı Kontrolü: Olası görme kusurları olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizm kusurlarının tespiti için yapılır ve görme durumunuzun genel bilgisi verilir.

Check-up Paketleri Nelerdir?

 • Çocuk Check-up Paketi
 • Temel Check-up Paketi
 • Gold Check-up Paketi
 • Yaşlanma Karşıtı Check-Up Paketi

Çocuk Check-Up Paketi

Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların sağlığı bizim için çok önemli diyerek çocuk genel tarama paketimizi oluşturduk. Onlar için düzenli sağlık taramaları yaptırmak olası hastalıkların önüne geçmek için bir numaralı adımdır. Bu paket ile çocuğunuzun;

 • Kanser Tarama Testleri
 • Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit Testleri
 • Kansızlık Taraması
 • Diyabet Taraması
 • Tiroit Fonksiyon Testleri
 • Alerji Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri yapılır ve sonuçlar doktorlarımız tarafından yorumlanır.

Temel Check-Up Paketi

Bu paket, vücudunuzun genel sağlığı hakkında bilgi verir. Kan değerleriniz, kanser hastalığı riskiniz, bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı durumunuz gibi birçok tetkik bu pakette yapılır. Vücudu hakkında bilgi almak ve genel sağlığını kontrol ettirmek isteyen hastalarımız bu paketi düzenli aralıklarla yaptırabilirler.

 • Kanser Tarama Testleri
 • Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit Testleri
 • Kansızlık Taraması
 • Biyokimya ve Mikrobiyoloji Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Hormon Analizi
 • Görüntüleme Tetkikleri yapılarak sonuçlar doktorlarımız tarafından yorumlanır.

Gold Check-Up Paketi

Bu pakette yer alan testler Temel paketimize göre daha detaylıdır ve daha fazla tetkik yapılır. En genel ve detaylı tarama için Gold Paketi tercih edebilirsiniz.

 • Kanser Tarama Testleri
 • Romatizma ve Enfeksiyon Analizleri
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Hepatit Testleri
 • Kansızlık Taraması
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Biyokimya ve Mikrobiyoloji Testleri
 • Tiroit Fonksiyon Testleri (Guatr)
 • Risk Faktörleri
 • Görüntüleme Tetkikleri
 • Diyabet Taraması yapılır ve uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilir.

Yaşlanma Karşısı Check-Up Paketi

İleri yaşlarda kan değerlerinin bozulması veya vücutta ağır metal birikimi gibi durumlar ancak check-up ile önlenebilir. Bu kapsamda kan değerlerindeki sapmaları ve olası sağlık sorunlarını ortaya çıkaracak olan paketimizi tercih edebilirsiniz.

 • Mikro Elementler (45 Tetkik)
 • Hormonlar (12 Tetkik)
 • Metabolik Parametreler (13 Tetkik)
 • Ağır Metaller
Image